Zapisz się na newsletter
Powrót

EVENT FIRMOWY/KONFERENCJA/KAMERALNE SPOTKANIE

Ta oferta jest dla dużych firm i organizacji, a także kameralnych grup indywidualnych.

W zakres współpracy mogą wejść:

  • warsztaty stylizacyjne dla kameralnych grup,
  • indywidualne konsultacje stylizacyjne dla uczestników wydarzenia,
  • prelekcje na temat zasad dress code’u,
  • prezentacje przykładowych stylizacji dla wybranych grup docelowych,
  • rozmowa z osobą prowadzącą event na wybrany temat (stylizowanie wybranych grup wiekowych czy zawodowych, aktualne trendy, wykorzystywanie kolorów i dodatków w garderobie codziennej itp.),
  • stylizowanie pełnych metamorfoz.

Charakter współpracy może być oparty na powyższych propozycjach lub określony w pełni indywidualnie z uwzględnieniem charakteru spotkania i potrzeb uczestników (grupa wiekowa, status zawodowy, płeć). W zależności od dokonanego wyboru uczestnicy mogą otrzymać opracowane na wydarzenie materiały dydaktyczne czy notatki z porad indywidualnych, a omawiane zagadnienia mogą zostać urozmaicone prezentacją multimedialną czy przykładowymi stylizacjami na wypożyczonych ubraniach i dodatkach.

 

Cena ustalana indywidualnie
(zależna od charakteru wydarzenia, czasu trwania, liczby uczestników, dodatkowych elementów)

Skontaktuj się ze mną

 

“Wystąpienie Pani Basi było bardzo profesjonalne. Wiedza merytoryczna była popierana praktycznymi przykładami z codziennej pracy. Dodatkowo na koniec wystąpienia wybrani uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnej porady dotyczącej ubioru i tworzenia własnego wizerunku”

Paweł Jasiński, koordynator Biura Karier WSNHiD

WARSZTATY STYLIZACJI Czytaj więcej